ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

สอนเชาวน์โดยการนับกล่อง

พิมพ์อีเมล

( 4 Votes )        สอนเชาน์โดยการนับกล่อง

จากโจทย์: จงนับจำนวนกล่องต่อไปนี้ แล้วเติมตัวเลขลงในช่องว่าง

ความรู้รอบตัว-ห้องเรียนรอบบ้าน-สอนเชาวน์โดยการนับกล่อง

   จากโจทย์เชาวน์ที่ยากๆ ก็สามารถสอนให้เด็กเข้าใจด้วยอุปกรณ์ใก้ลตัว อุปกรณ์

     ของเล่นบล็อกไม้ หรือวัสดุอื่นที่ลักษณะใก้ลเคียง

 


เริ่มกันเลย!

1. ให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจก่อน
2. นำบล็อกไม้มาจัดเรียงให้เหมือนรูปในโจทย์
3. นับดูซิว่าเราต้องใช้บล็อกกี่อัน  ที่คิดไว้นั้นถูกหรือไม่ กล่องไหนที่พลาดไปนะ

สำหรับเด็กที่ยังไม่คล่องเรื่องมิติ โจทย์นับกล่องแบบนี้จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ออก
เพราะเขาจะนับเฉพาะกล่องที่มองเห็นได้เท่านั้น