ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

คิดเลขเร็วกับโดมิโน

พิมพ์อีเมล

( 4 Votes )    คิดเลขเร็วกับโดมิโน
 

 


ความรู้รอบตัว-ห้องเรียนรอบบ้าน-คิดเลขเร็วกับโดมิโน

ชวนลูกคิด

1. ของเล่น ก็ใช้เรียนรู้ได้เหมือนกันนะ
2. สังเกตุตัวเลขในโดมิโน แล้วให้อ่าน และคิดเลขอย่างรวดเร็ว
  


อุปกรณ์

1. ก็เจ้าโดมิโนสักกล่องนี่แหละเริ่มกันเลย!

1.  เลือกตัวโดมิโนเพื่อตั้งโจทย์ โดยแบ่งเป็นลักษณะโจทย์ทั้ง 3 แบบ ตามรูปตัวอย่างข้างล่าง
2.  ให้ลูกอ่านออกเสียงทั้งโจทย์ และบอกคำตอบอย่างรวดเร็ว เพื่อฝึกทั้งการตีความหมายของโจทย์ และคิดเลขอย่างเร็ว
 

 

  •  แบบที่ 1   ใช้โดมิโน ตัวเดียว

ความรู้รอบตัว-ห้องเรียนรอบบ้าน-คิดเลขเร็วกับโดมิโน แบบที่ 1


 

  • แบบที่ 2   ใช้โดมิโน 2 ตัว บวกแนวนอนเลขหลักเดียว                                                  

    ความรู้รอบตัว-ห้องเรียนรอบบ้าน-คิดเลขเร็วกับโดมิโน แบบที่ 2

 

  • แบบที่ 3   ใช้โดมิโน 2 ตัว บวกแนวตั้งเลขสองหลัก

ความรู้รอบตัว-ห้องเรียนรอบบ้าน-คิดเลขเร็วกับโดมิโน แบบที่ 3