ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

แบบฝึกหัดสาธิต

พิมพ์อีเมล

( 206 Votes )

แบบฝึกหัดในห้องนี้ได้จำลองมาจากแบบฝึกหัดชั้น ป.1 ของรร.สาธิตเกษตรฯ  เพราะเพื่อน ๆ ผู้ปกครองอยากทราบว่าน้องกานต์เรียนอะไรบ้าง แต่โรงเรียนสาธิตก็เปรียบเสมือนห้องทดลองทางการศึกษา คณาจารย์จะมีการออกแบบหลักสูตร, เนื้อหา ตลอดจนเทคนิควิธีคิดใหม่ ๆ ออกมาเสมอ เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆให้ได้ผลมากที่สุด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ค่ะ

โปรดอ่านคำแนะนำ
หากต้องการส่งหน้าแบบฝึกหัดนี้แบ่งปันให้ผู้อื่น คลิ๊กที่รูปซองจดหมาย  ของหน้าที่ต้องการ
สามารถสั่งพิมพ์ได้ทุกแบบฝึกหัด โดยวิธีการจะแตกต่างกันตาม Web Browser ที่ใช้ หากเปิดด้วย Internet Explorer จะพบเมนูสั่งพิมพ์ด้านบน แต่ถ้าเป็น Google Chrome ให้เลื่อน mouse มาที่กรอบด้านล่าง เมนูสั่งพิมพ์จึงจะปรากฎ
แบบฝึกหัดโรงเรียนสาธิต ป.1
แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย
 
การฟัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
การพูด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
การอ่าน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
การเขียน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
วิชาคณิตศาสตร์
 
กลุ่มเลข
    กลุ่มเลข | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
    กลุ่มสิบ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 
กลุ่มจำนวน
    การบวก  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
    การลบ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
    การบวกและลบ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
วิชาวิทยาศาสตร์
 
ตัวของเรา
   
ร่างกายและอวัยวะ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
อาหาร | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
การขับถ่าย | 1 | 2 |
 
สิ่งแวดล้อม
   
สัตว์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
ดิน | 1 | 2 |
   
ประโยชน์ของดิน | 1 |
   
พืช | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
   
ประโยชน์ของพืช | 1 | 2 |
   
สิ่งแวดล้อม | 1 | 2 | 3 |
 
สิ่งประดิษฐ์และแรง
   
แรงผลักแรงดึง | 1 | 2 | 3 |
   
ของเล่นของใช้ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
ชุมชน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
บ้านและครอบครัว | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
โรงเรียนของเรา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
วัดและวันสำคัญ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
   
ภูมิศาสตร์ชาติไทย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
       
 
อ่าน เล่าสู่กันฟัง... เส้นทางสู่สาธิตเกษตรของกานต์ ได้ที่นี่