ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

วรรณยุกต์

พิมพ์อีเมล

( 50 Votes )
แบบฝึกหัด ภาษาไทย
  วรรณยุกต์


b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_tonal_page_01.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_tonal_page_02.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_exercise_tonal_page_03.gif
แบบฝึกหัดที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 2 แบบฝึกหัดที่ 3

วิธีการสั่ง Save แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยาย
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก save images as
+ เลือก folder ที่ต้องการ save
+ กด Save
หลังจากนั้นก็จะสามารถนำไปสั่ง Print ได้เลยค่ะ