ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

เขียนประโยค-แต่งประโยค

พิมพ์อีเมล

( 164 Votes )
แบบฝึกหัด ภาษาไทย
เขียนประโยค แต่งประโยค
วินิจฉัยความสามารถทางการเขียนของลูกด้วยตนเอง
แบบวัดความสามารถด้านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_to_write_page_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_to_write_page_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_to_write_page_3.gif
แบบฝึกหัดที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 1
 
แบบประเมิน