ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

การเขียนข้อความ-อ่านจับใจความ

พิมพ์อีเมล

( 153 Votes )
แบบฝึกหัด ภาษาไทย
การเขียนข้อความ อ่านจับใจความ
วินิจฉัยความสามารถทางการเขียนของลูกด้วยตนเอง
แบบวัดความสามารถด้านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_write_understand_page_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_write_understand_page_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_test_writer_write_understand_page_3.gif
แบบฝึกหัดที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 2 แบบฝึกหัดที่ 3

วิธีการสั่ง Save แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยาย
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก save images as
+ เลือก folder ที่ต้องการ save
+ กด Save
หลังจากนั้นก็จะสามารถนำไปสั่ง Print ได้เลยค่ะ