ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

สรุปใจความจากการอ่าน ชุด 3

พิมพ์อีเมล

( 3 Votes )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Reading :  สรุปใจความจากการอ่าน ชุด 3

Amy Goes to First Grade Birthday Game Black and White Beauty Florida Manatee Giant Giraffe
Amy Goes to First Grade Birthday Game Black and White Beauty Florida Manatee Giant Giraffe
Grannys Growing Garden

King of The Jungle

The African Elephant The Lion and The Mouse Worm Poem
Grannys Growing Garden King of The Jungle The African Elephant The Lion and The Mouse Worm Poem
 
ขอขอบคุณ : www.HaveFunTeaching.com