ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

คำศัพท์เกี่ยวกับสี

พิมพ์อีเมล

( 118 Votes )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Dictionary : คำศัพท์เกี่ยวกับ สี
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_2.gif
Fruit Lion Soldier Dragon
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_8.gif
Holland Unicorn ฝึกเขียนชื่อสี โยงเส้นจับคู่
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_10.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_11.gif  
Beach Bug Girl  
 
ขอขอบคุณ :