ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

( 86 Votes )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   เขียนจุดประ วัน แบบตัวพิมพ์  และแบบตัวเขียน
แบบตัวพิมพ์    
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day1_m-w-zb.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day1_th-f-zb.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day1_s-s-zb.gif
Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday, Sunday
แบบตัวเขียน    
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day2_m-w-dn.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day2_th-f-dn.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day2_s-s-dn.gif
Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday, Sunday
 
ขอขอบคุณ :