ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ภาษาอังกฤษ

พิมพ์อีเมล

( 1218 Votes )

 

  ชุดพัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษ

เขียนจุดประ
จุดประ A-Z 28/12/08
 
แบบตัวพิมพ์  
ชุด 1 พิมพ์ใหญ่ รวม A-Z  
ชุด 2 พิมพ์เล็ก รวม A-Z  
ชุด 3 รถไฟรวมอักษร A-Z, 1-20 [ขนาดไฟล์ 353 KB] [ZIP]
แบบตัวเขียน  
ชุด 1 เขียนใหญ่ รวม A-Z  
ชุด 2 เขียนเล็ก รวม A-Z  
จุดประ วัน-เดือน 28/12/08
 
ชื่อของ วัน  
ชุด 1 วัน แบบตัวพิมพ์ และตัวเขียน  
ชื่อของ เดือน  
ชุด 1 เดือน แบบตัวพิมพ์  
จุดประ สี 28/12/08
 
จุดประสี  

...............................................................................................................................................................................................

คำศัพท์

 

บัตรคำ 28/12/08
 
บัตรคำรวมศัพท์ [ขนาดไฟล์ 2.8 MB] [ZIP]
บัตรคำ วัน [PDF]
บัตรคำ เดือน [PDF]
แบบฝึกหัดคำศัพท์ 28/12/08
 
My number 1-5   
My number 1-10   
แบบฝึกหัด Advance  
เติมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ  
ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A-Z  
ทบทวนคำศัพท์  
What's this?  
สี  
Read & Translate   
     
new เกมประสมคำ (Word Families)  
  | -ack | -ag | -ake | -ap | -ash | - at | -ate | - et-ick | -ip | -it | -ock | -op | -ot | -ub |
     
new เกมถอดรหัสลับคำศัพท์  Puzzle Word   
  | หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | รวมเฉลย |  
     
new เกมถอดรหัสคำศัพท์แบบประโยค  
  | หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | รวมเฉลย |  
     
new เกมสะกดคำ สลับอักษร มีเฉลยในแต่ละชุด  
  ชุดที่ 1 | 2 | 3 | (3 ตัวอักษร)  
  ชุดที่ 4 | 5 | 6 | (4 ตัวอักษร)  
     
new ฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กับชุดเติมสระสร้างคำ  
  คำศัพท์ชุด abc | def | ghi | jkl | mno | pqr | stu | vwx |  
     
     
..............................................................................................................................................................................................

Writing Reading การใช้ภาษา
  แต่งเรื่องตามจินตนาการ ชุด 1   สรุปใจความจากการอ่าน ชุด 1 แบบฝึกหัด
  แต่งเรื่องตามจินตนาการ ชุด 2   สรุปใจความจากการอ่าน ชุด 2   ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3
    สรุปใจความจากการอ่าน ชุด 3