ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

แบบฝึกหัดในรูปแบบเกมฝึกทักษะ อ.3-ป.1

พิมพ์อีเมล

( 38 Votes )

แบบฝึกหัดในรูปแบบเกมฝึกทักษะออนไลน์ สำหรับเด็ก อนุบาล 3-ประถม 1

แบบฝึกหัดในรูปแบบเกมออนไลน์ที่ชวนให้เด็กได้ฝึกทักษะ ทั้งเชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ Tablet และยังสามารถ ดาวน์โหลดเป็น PDF ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ไปพิมพ์ให้เด็กได้ทดสอบบนกระดาษได้เกือบทุกเกมอีกด้วย

 

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (เงา 1)

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (เงา 2)

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การจำแนก

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต (รูปซ้ำ)

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การจำแนก ไม่เข้าพวก

เกมฝึกเชาว์ปัญญา การหมุนตามรูปทรงของภาพ

เกมฝึกเชาว์ปัญญา ดูเวลาจากนาฬิกาแบบเข็ม

แบบฝึกหัดในรูปแบบเกมออนไลน์ สำหรับเด็ก อนุบาล 3-ประถม 1 หมวดเชาวน์ปัญญา

 

โจทย์คณิตศาสตร์ การนับเพิ่ม แบบง่าย

โจทย์คณิตศาสตร์ การนับลด แบบง่าย

โจทย์คณิตศาสตร์ การนับเพิ่ม

โจทย์คณิตศาสตร์ การนับลด

โจทย์คณิตศาสตร์ การคูณ ตั้งโจทย์จากภาพ

โจทย์คณิตศาสตร์ การคูณ หาคำตอบ

โจทย์คณิตศาสตร์ อนุกรม

โจทย์คณิตศาสตร์ อนุกรม (วงกลม)

โจทย์คณิตศาสตร์ หนักเบา (หนักสุด)

โจทย์คณิตศาสตร์ หนักเบา (เบาสุด)

โจทย์คณิตศาสตร์ การชั่ง คานน้ำหนัก

โจทย์คณิตศาสตร์ การตวง

เกมคิดราคาอาหารร้าน Fast Food

เกมนับรูปทรงต่าง ๆ

แบบฝึกหัดในรูปแบบเกมออนไลน์ สำหรับเด็ก อนุบาล 3-ประถม 1 หมวดคณิตศาสตร์

 

โจทย์ภาษาไทย คำพ้องเสียง

โจทย์ภาษาไทย เสียงพยัญชนะต้น