ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

วิทยาศาสตร์และการทดลอง

พิมพ์อีเมล

( 359 Votes )


แนวคิดการสอนวิทยาศาสตร์ & เทคนิคพ่อแม่
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญา สูงที่สุดของชีวิต ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ ตามวัยของเด็ก ควรจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นที่ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา มี 7 ทักษะกระบวนการ คือ

ทักษะการสังเกต
ทักษะการจำแนกประเภท
ทักษะการวัด
ทักษะการสื่อความหมาย
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส , สเปสกับเวลา
ทักษะการคำนวณ

การทดลองแสนสนุก
การทดลองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และน่าทึ่งสำหรับเด็กๆอย่างพวกเรา  กานต์มีการทดลองง่ายๆ ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวของคุณแม่ หรือห้องเก็บของในบ้าน มาให้เพื่อนๆ  ลองเลือกสักอันเอาไปเล่นทดลองกันวันหยุดนี้ซิครับ
แบตเตอรี่
กับหัวมันฝรั่ง
มันฝรั่ง รวมพลัง ดอกอัญชัน
ทดสอบกรด-ด่าง
เหรียญลวงตา หมึกล่องหน...
จดหมายลับ
สกัดสี
จากผัก และผลไม้
เปลวไฟลอยน้ำ ทำหมึกใช้เอง ขวดเป่าลูกโป่ง ความลับของสี ไข่เอย...จงนิ่ม

 

ชวนอ่าน เคล็ดลับพิชิตเหรียญวิทยาศาสตร์ สสวท. ที่จะทำให้คุณรู้จักโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มากขึ้น