ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

ยานพาหนะ

พิมพ์อีเมล

( 76 Votes )

ภาพระบายสี - ยานพาหนะ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint001.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint002.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint003.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint004.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint005.gifb_100_0_13421772_0_http___www.karn.tv_mod_content_art_morter1.gifb_100_0_13421772_0_http___www.karn.tv_mod_content_art_morter2.gifb_100_0_13421772_0_http___www.karn.tv_mod_content_art_morter3.gifb_100_0_13421772_0_http___www.karn.tv_mod_content_art_morter4.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint008.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint009.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint010.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint011.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint012.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint013.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint014.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint015.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint016.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint017.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint018.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint019.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint020.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint021.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint022.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint023.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint024.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint025.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint026.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint027.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_transport_paint028.gif

วิธีการพิมพ์ภาพ
+ คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่
+ คลิ๊กขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก Printer Picture
   (หรือเลือก Save Picture As.. เพื่อเก็บไว้ในเครื่องได้)