ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

เจ้าหญิง

พิมพ์อีเมล

( 167 Votes )

ภาพระบายสี - เจ้าหญิง
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint001.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint002.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint003.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint004.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint005.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint006.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint007.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint008.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint009.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint010.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint011.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint012.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint013.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint014.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint015.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint016.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint017.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint018.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint019.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint020.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint021.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint022.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint023.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint024.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint025.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint026.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint027.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint028.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_princess_paint029.gif  

วิธีการ "พิมพ์" รูปภาพเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ