ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

Doraemon โดราเอมอน

พิมพ์อีเมล

( 239 Votes )

ภาพระบายสี - Doraemon  โดราเอมอน
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image01.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image02.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image03.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image04.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image05.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image06.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image07.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image08.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image09.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image10.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image14.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image15.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image16.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image17.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image18.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image16.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image20.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image21.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image22.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image23.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image24.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image25.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image26.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image27.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image28.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image29.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image30.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image31.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image32.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image33.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image34.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image35.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image36.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image37.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image38.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image39.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image40.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image41.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_art_files_paper_paint_doraemon_image42.gif      

วิธีการ "พิมพ์" รูปภาพเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ