ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

ประวัติผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

พิมพ์อีเมล

( 4 Votes )

ประวัติผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  


ชื่อ  พิทักษ์ ศุภบัณฑิตย์กุล  เกิด 20 กันยายน 2511

ประวัติการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
สตาฟฟ์ ศูนย์ฝึกฟุตบอล เซา เปาโล ฟุตบอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน สโมสรฟุตบอลอิมมานูเอล
(มูลนิธิกีฬาอิมมานูเอล แห่งประเทศไทย) โดย อ.คัง ซอง มิน
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล รุ่น 12 ปี โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา กรุงเทพฯ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน โครงการยุวชนต้นแบบ ศูนย์ฝึกฟุตบอล
เอฟบีที ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน ศูนย์ฝึกฟุตบอล เอ็นเอสที บางนา กรุงเทพฯ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน อินเตอร์ แคมปัสไทย กรุงเทพฯ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน อินเตอร์ ไทยแลนด์ ฟุตบอล อะคาเดมี่ กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน ผู้ฝึกสอนฟุตบอลโครงการสอนฟุตบอลเยาวชน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ

ประวัติการฝึกอบรมด้านกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล
อบรมฟุตบอลขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 เดือน กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ
อบรมฟุตบอลระดับเยาวชน ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดงกรุงเทพ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลระดับชาติขั้นกลาง โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับชาติขั้นกลาง โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับชาติขั้นสูง กกท. จังหวัดเชียงราย
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลระดับชาติขั้นสูง โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ ซี ไลเซนส์ หลักสูตร เอเอฟซี จังหวัดลพบุรี
อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ บี ไลเซนส์ หลักสูตร เอเอฟซี กรุงเทพฯ

ประวัติการฝึกอบรมด้านอื่นๆ
อบรมหลักสูตร การเสริมทักษะผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเกม
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานด้านเยาวชน
พ.ศ.2544 - 2546
สตาฟฟ์ คิดดีแคมป์ ค่ายเยาวชน 8-15 ปี เป็นค่ายเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ กีฬา และอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
พ.ศ.2548-2549
วิทยากรอบรมกีฬา และศิลปะ สมาร์ทดีแค้มป์ ค่ายเยาวชน 8-15 ปี เป็นค่ายเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ กีฬา และการค้นหาแววอัจฉริยะด้านต่างๆ จัดโดย นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา กรุงเทพฯ
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล เยาวชน 8 – 16 ปี ในชุมชนและโรงเรียน โดยไปเปิดคลินิกสอนฟุตบอล ที่ให้ความรู้เรื่องกีฬาฟุตบอล และสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคม ในโรงเรียนต่างจัดหวัด และกรุงเทพฯ เช่น ราชบุรี สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง สุราษฎร์ธานี ฯลฯ โดยทำร่วมกับ มูลนิธิกีฬาอิมมานูเอลแห่งประเทศไทย , อินเตอร์ ไทยแลนด์ ฟุตบอล อะคาเดมี่ กรุงเทพฯ