ฝึกการหมุนตามรูปทรงของภาพplaceholder

 Correct 

  

 Incorrect เกี่ยวกับเกมการหมุนตามรูปทรงของภาพ และวิธีเล่น

  1. ใช้ mouse click รูปที่อยู่ในกล่องสีขาวแล้วลาก (drag) มาปล่อย (drop) ไว้ที่พื้นสีเขียวตรงไหนก็ได้ทั้ง 3 รูป เพื่อให้กล่องว่างก่อน
  2. ให้คิดว่าจะใช้รูปไหนไปวางเรียงไว้ในกล่องสีขาว โดยจะต้องเรียงตามการหมุนตามเข็มนาฬิกา แล้วจึงใช้ mouse click รูปนั้น ๆ นำไปกลับไปวางไว้ในช่องสีขาว จะเห็นว่าเมื่อวางรูปแล้ว กล่องจะมีกรอบสีแดง หมายถึง วางรูปแล้วย้ายไปกล่องอื่นไม่ได้ ดังนั้น เด็ก ๆ ต้องคิดให้ดีก่อนว่า แต่ละรูปจะวางไว้ที่กล่องไหน
  3. เกมนี้ ช่วยฝึกทักษะให้เด็กรู้จักการสังเกตรูปทรง และเข้าใจการหมุนของวัตถุ เกมนี้มีทั้งหมด 20 ชุด