สอนเด็กดูนาฬิกาแบบเข็ม
ขณะนี้เป็นเวลากี่โมง? ใส่เวลาลงในช่องข้างล่างนี้ให้ถูกต้อง

ช่วงเวลา ก่อนเที่ยงวัน เช่น 00:00, 08:05, 11:55
ช่วงเวลา หลังเที่ยงวัน เช่น 12:00, 15:45, 23:55


  :  


 Correct 

  

 Incorrect