ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

แบบฝึกหัดอนุบาล

พิมพ์อีเมล

( 590 Votes )

kindergarten exercise

kindergarten skills icon เสริมเชาวน์ปัญญา
  kindergarten skills icon การจำแนกและจัดกลุ่ม kindergarten skills icon การเรียงลำดับ
    การจำแนกและจัดกลุ่ม

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 | 13 |

  การเรียงลำดับ

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 | 13 |

  kindergarten skills icon การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ kindergarten skills icon การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว
    การเปรียบเทียบขนาดเล็ก ขนาดใหญ่

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

  การเปรียบเทียบความสั้น ความยาว

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

  kindergarten skills icon การสังเกตรูปทรง      
    การสังเกตุรูปทรง

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 | 13 |

     

kindergarten bus

 

kindergarten writing icon พัฒนาการเขียน
  kindergarten writing icon ตัวอักษรภาษาไทย kindergarten writing icon ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
    พัฒนาการเขียน ตัวอักษรภาษาไทย

ชุด:   ก-ซ | ฌ-ถ | ท-ม | ย-ฮ |

   พัฒนาการเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ   ชุด:   A-F | G-L | M-S | T-Z |
  kindergarten writing icon ลากเส้นลีลามือ kindergarten writing icon หัดเขียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ
    ลากเส้นลีลามือ

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 | 13 |

  หัดเขียนภาษาไทย ชุดมานี มานะ  ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 |

 

 

kindergarten math icon เริ่มเรียนคณิตศาสตร์
  kindergarten math icon รู้จักตัวเลข kindergarten math icon ค่าของจำนวน
    รู้จักตัวเลข

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 | 13 |

ค่าของจำนวน

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 | 13 |

หมวดที่ 2
ชุดที่:   1 |
 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

หมวดที่ 3
ชุดที่:   1 |
 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

  kindergarten math icon การบวกเลข kindergarten math icon การลบเลข
    คณิตศาสตรอนุบาล การลบเลข ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | คณิตศาสตรอนุบาล การบวกเลข ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
  kindergarten math icon จำนวนคู่ จำนวนคี่ kindergarten math icon มากกว่า น้อยกว่า
    จำนวนคู่ จำนวนคี่

ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 |

มากกว่า น้อยกว่า  ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 |

  kindergarten math icon เส้นจำนวน  
    เส้นจำนวน

รู้จักเส้นจำนวน
นับเพิ่ม ชุดที่:   1 | 2 | 3 |
นับลด ชุดที่:   1 | 2 | 3 |

การบวกโดยเส้นจำนวน
ชุดที่:   1 |
 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

การลบโดยเส้นจำนวน
ชุดที่:   1 |
 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |