ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

What's this

พิมพ์อีเมล

( 95 Votes )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Dictionary : What's this?
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_what_is_this_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_what_is_this_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_what_is_this_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_what_is_this_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4