ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
คุณกำลังหาหรืออยากได้อะไรใน karn.tvclick ที่นี่!

ชุด1 เดือน แบบตัวพิมพ์

( 50 Votes )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   เขียนจุดประ เดือน
แบบตัวพิมพ์          
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_6.gif
January February March April May June
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_10.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_12.gif
July August September October November December
 
ขอขอบคุณ :