ระบายสีรูปทรงต่าง ๆ 1-08

พิมพ์

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 00:00 น.

( 1 Vote )

หมวดวาดภาพระบายสี รูปทรงเรขาคณิต 1-08

วิธีการ "พิมพ์" รูปภาพเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกขวาที่ภาพ
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ