หัดวาดภาพ ชุดสัตว์ป่า 1

พิมพ์

( 34 Votes )

หัดวาดภาพ ชุดสัตว์ป่า 1


 

วิธีการ "พิมพ์" รูปภาพเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกขวาที่ภาพ
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ