ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

No dogs!

PDFพิมพ์อีเมล

No dogs!
Story and animation by Cambridge English Online Ltd

ขอขอบคุณ: http://www.britishcouncil.org