มากกว่าน้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 12:47 น. เขียนโดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 13:44 น.


 

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์________________________________
 
มากกว่าน้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 1
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 2
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 3
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 5
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 6
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 7
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 8
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 9
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 10
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 11
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 12
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
 
แบบฝึกหัดชุดที่ 12
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 13 มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 14 มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 15  
แบบฝึกหัดชุดที่ 13
แบบฝึกหัดชุดที่ 14
แบบฝึกหัดชุดที่ 15
 

 

 

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ