เกมส์คูณแม่ 11

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 13:53 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 01:43 น.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
เกมส์คูณแม่ 11
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_2_ex_multiply_multiples_game11_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_2_ex_multiply_multiples_game11_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_2_ex_multiply_multiples_game11_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_2_ex_multiply_multiples_game11_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_2_ex_multiply_multiples_game11_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_2_ex_multiply_multiples_game11_6.gif        
แบบฝึกหัดชุดที่ 6        

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ