การลบ ชุดตัวเลข เติมคำตอบ (เบื้องต้น)

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 13:13 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 01:43 น.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การลบ ชุดตัวเลข  เติมคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_14.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_15.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่15
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_number_subtract_16.gif        
แบบฝึกหัดชุดที่ 16        

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ