การบวก เกินหลักสิบ เติมคำตอบ

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 13:07 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 01:43 น.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การบวก เกินหลักสิบ เติมคำตอบ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ