การบวก ชุดตัวเลข โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 13:06 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 01:43 น.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การบวก ชุดตัวเลข  โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_8.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_10.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_12.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10 แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_14.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_15.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_16.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15 แบบฝึกหัดชุดที่ 16

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ