อนุกรม Patterns

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 00:19 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 01:43 น.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 
อนุกรม Patterns
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ