เติมตัวเลขที่หายไป 1

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:33 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 22:37 น.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 
เติมตัวเลขที่หายไป
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_8.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_10.gif    
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10    

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ