เขียน 1-10 และ 1-100

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 12:45 น. เขียนโดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 13:21 น.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
เขียน 1-10 และ 1-100
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_2.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_3.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_4.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_5.gif
หัดเขียนเลข 1
หัดเขียนเลข 2
หัดเขียนเลข 3
หัดเขียนเลข 4
หัดเขียนเลข 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_6.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_7.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_8.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_9.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_10.gif
หัดเขียนเลข 6
หัดเขียนเลข 7
หัดเขียนเลข 8
หัดเขียนเลข 9
หัดเขียนเลข 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_lineB.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_123_img_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_123_img_2.gif
หัดเขียนเลขชุดที่ 1
หัดเขียนเลขชุดที่ 2
b_100_0_13421772_0___images_stories_lineB.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-100_img_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-100_img_2.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-100_img_3.gif
เขียนเลข 1-100
ชุดที่ 1
เขียนเลข 1-100
ชุดที่ 2
เขียนเลข 1-100
ชุดที่ 3

ขอขอบคุณ:

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ