พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 14:21 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:01 น.


แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Reading :  สรุปใจความจากการอ่าน
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_6.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_10.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_12.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10 แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_14.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_15.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work1_16.gif

แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15 แบบฝึกหัดชุดที่ 16