พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 14:20 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:00 น.


แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Writing : แต่งเรื่องตามจินตนาการ ชุด 1
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_writing_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10