พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 14:19 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:59 น.


แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Dictionary : Read & Translate
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_read_translate_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10