พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 14:19 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:57 น.


แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Dictionary : คำศัพท์เกี่ยวกับ สี
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_2.gif
Fruit Lion Soldier Dragon
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_8.gif
Holland Unicorn ฝึกเขียนชื่อสี โยงเส้นจับคู่
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_10.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_color_11.gif  
Beach Bug Girl  
 
ขอขอบคุณ :