พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 14:16 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:49 น.


แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Dictionary : My Number 1-10
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet4.gif
Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-10_sheet8.gif
Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8