พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 14:15 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:46 น.


แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Dictionary : My Number 1-5
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet4.gif
Sheet 1 Sheet  2 Sheet 3 Sheet 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_number1-5_sheet8.gif
Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8