เติมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ

พิมพ์

( 344 Votes )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Dictionary : เติมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_add_word_sheet1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_add_word_sheet2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_add_word_sheet3.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_add_word_sheet4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_add_word_sheet5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_dictionary_dic_ex_add_word_sheet6.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6