ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

มากกว่าน้อยกว่า

พิมพ์อีเมล

( 113 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
มากกว่าน้อยกว่า
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_2.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_3.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_5.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_6.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_7.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_8.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_9.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_10.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_11.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_12.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
แบบฝึกหัดชุดที่ 12

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ