สรุปใจความจากการอ่าน ชุด2

พิมพ์

( 10 Votes )

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
   Reading :  สรุปใจความจากการอ่าน ชุด2
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work2_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work2_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work2_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work2_4.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work2_5.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work2_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_English_reading_work2_7.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7

ขอขอบคุณ : www.bogglesworldesl.com