ท่องสูตรคูณด้วยการพับกระดาษ

พิมพ์

( 28 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 
ท่องสูตรคูณด้วยการพับกระดาษ

 

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ