ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

การลบ รูปภาพ โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)

พิมพ์อีเมล

( 19 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การลบ รูปภาพ  โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_1.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_2.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_3.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_4.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_5.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_6.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_7.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_8.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_9.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_13.gif    
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13    

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ