ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

การลบ รูปภาพ เติมคำตอบ (เบื้องต้น)

พิมพ์อีเมล

( 52 Votes )

 

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
     
การลบ รูปภาพ เติมคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic01.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic02.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic03.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic04.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic05.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic06.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic07.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic08.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic09.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic14.gif  b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic15.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13  แบบฝึกหัดชุดที่ 14  แบบฝึกหัดชุดที่ 15 

 

 

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ