ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

หนังสือน่าอ่านที่แนะนำในเดือนนี้

-
+
4

หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม

พิมพ์อีเมล

( 0 Votes )

 

หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม
หนังสือเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังคุณลักษณะดีๆในใจเด็ก เล่มนี้ สอนถึงความสามัคคีและจิตอาสาช่วยเหลือกันในชุมชน ถ้าทุกคนสามัคคีกันก็สามารถสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้ เหมือนอย่างชุมชนหมู่บ้านของหนูอิ่มและหนูเอมที่ร่วมมือกันเปลี่ยนสระน้ำเน่าและสวนสกปรกที่เต็มไปด้วยขยะ ให้กลายเป็นสวนสวยสำหรับทุกคนได้เพราะความสามัคคี น่าชื่นชมจริงๆสำหรับเล่มอื่นๆในชุดเดียวกัน มีอีกหลายเล่มที่แนะนำไปแล้วลองเลือกดูค่ะ
 
 
ผู้เขียน สุดธิดา  เปลี่ยนสายสืบ
ราคา 69 บาท
จำนวนหน้า 28 หน้า

ข้างล่างนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม

หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม
 
หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม
 
หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม