ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

หนังสือน่าอ่านที่แนะนำในเดือนนี้

-
+
4

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยและราชาศัพท์

พิมพ์อีเมล

( 5 Votes )
1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยและราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม

เรื่องของสำนวนสุภาษิต คำพังเพย เป็นเรื่องขาดไม่ได้ในการเรียนวิชาภาษาไทยทุกสมัย การท่องจำความหมายของสุภาษิตเหล่านี้ก็ดูจะยากเหลือเกินสำหรับเด็กน้อย  การเรียนผ่านรูปภาพและอ่านคำอธิบายที่มีเหตุผลจะทำให้เด็กๆเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้และจดจำได้อย่างแม่นยำ   ทุกบ้านที่มีลูกวัยเรียนน่าจะมีหนังสือทำนองนี้ติดบ้านไว้สักเล่มนะคะ  สำหรับเล่มนี้จัดว่ามีครบทีเดียวเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- รูปภาพประกอบสุภาษิต จำนวน 83 หน้า เรียงตามลำดับตัวอักษรของสุภาษิตคำพังเพย จุดเด่นคือมีการอธิบายความหมาย , ยกตัวอย่างรูปประโยคที่ใช้ และบอกถึงที่มาของสำนวนสุภาษิตนั้นๆอีกด้วย ดังตัวอย่างที่ยกมาให้ดู

- สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่ควรรู้  รวบรวมจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรเช่นกัน 84 หน้า

- ราชาศัพท์และคำสุภาพ มีทั้งหมด 10 หน้า จากตัวอย่าง จะเห็นว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมี “ชั้นบุคคล” กำกับไว้ว่าคำนี้ใช้กับบุคคลฐานะใด เช่น พระสงฆ์, พระบรมวงศานุวงศ์, สมเด็จพระบรมราชินี หรือพระมหากษัตริย์ เป็นต้นคะ

เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการภาษาไทย บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
ราคา 149 บาท
จำนวนหน้า 192 หน้า
   
1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยและราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม
 
1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยและราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม
 
1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยและราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม