ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

หนังสือน่าอ่านที่แนะนำในเดือนนี้

-
+
4

อะไร? ทำไม? ยังไง? เปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก ป.1

พิมพ์อีเมล

( 0 Votes )
อะไร? ทำไม? ยังไง? เปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก ป.1

เด็กที่ช่างสังเกตุ ช่างสงสัย ช่างถามเป็นเด็กที่มีแนวโน้มว่าใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ที่ควรส่งเสริมในเด็กไทยให้มากขึ้น ถ้าเด็กกล้ายกมือถาม กล้าแสดงความเห็นในห้องเรียนก็จะทำให้ความรู้ของเขาแตกฉานและลึกซึ้งขึ้น  เราสามารถช่วยลูกได้ค่ะโดยเรากระตุ้นให้เขาเกิดความสงสัย ให้หัดตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่พบเห็นรอบตัวแล้วมาช่วยกันหาคำตอบ ซึ่งการหาคำตอบควรเปิดโอกาสให้ลูกค้นคว้าด้วยตัวเองบ้างอาจใช้หนังสือ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ หนังสือ “อะไร? ทำไม? ยังไง? เปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก” เล่มนี้ทำขึ้นเพื่ออธิบายสิ่งน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ป.1 โดยเฉพาะ มีความรู้ต่างๆเช่นเรื่องของร่างกาย พืช และสัตว์เป็นต้น โดยทุกเรื่องจะตั้งโจทย์เป็นคำถามไว้เพื่อจูงใจให้เด็กๆอยากรู้คำตอบ และวิธีการนี้น่าจะมีส่วนทำให้คำว่าทำไม? ยังไงนะ? กลายเป็นคำพูดติดปาก เป็นคำถามสะกิดใจเด็กๆเพื่อเสาะหาคำตอบต่อไป

เช่น ทำไมหูของกระต่ายถึงยาวจังเลย?  เวลาลื่นจากกระดานลื่นทำไมก้นถึงร้อน? เวลาหิวทำไมท้องร้อง จ๊อก จ๊อก?  ทำไมตอนหกล้มถึงมีเลือดออก? เหล่านี้เป็นต้น

ถ้าเรียบลำดับข้อมูลตามสารบัญจะประกอบด้วย เล่าเรื่องร่างกาย, เล่าเรื่องสิ่งมีชีวิต , เล่าเรื่องสิ่งใก้ลตัว , เล่าเรื่องโลกและอวกาศ แถมด้วยการทดลองสนุกๆและประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย เด็กๆจะได้รับความรู้มากทีเดียวค่ะ  

ผู้เขียน มิสึฮะรุ โอยะมะ
ผู้แปล จินตนา  เวชสวัสดิ์
ราคา 149 บาท
จำนวนหน้า 144 หน้า
   
อะไร? ทำไม? ยังไง? เปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก ป.1
อะไร? ทำไม? ยังไง? เปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก ป.1
อะไร? ทำไม? ยังไง? เปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก ป.1