การบวก ภาพแทนจำนวน เติมคำตอบ

พิมพ์

( 258 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก ภาพแทนจำนวน  เติมคำตอบ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic01.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic02.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic03.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic04.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic05.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic06.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic07.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic08.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic09.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic10.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic11.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic12.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic13.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic14.gif  b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic15.gif
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13  แบบฝึกหัดชุดที่ 14  แบบฝึกหัดชุดที่ 15 

 

 

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยายภาพ
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ