แต่งเรื่องจากภาพ

พิมพ์

( 294 Votes )
แบบฝึกหัด ภาษาไทย
แต่งเรื่องจากภาพ (ชุดที่ 1)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_01.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_02.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_03.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_04.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_05.gif
แบบฝึกหัดที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 2 แบบฝึกหัดที่ 3 แบบฝึกหัดที่ 4 แบบฝึกหัดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_06.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_07.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_08.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_09.gif b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_10.gif
แบบฝึกหัดที่ 6 แบบฝึกหัดที่ 7 แบบฝึกหัดที่ 8 แบบฝึกหัดที่ 9 แบบฝึกหัดที่ 10